11 Aralık 2016 Pazar

ÜLKÜCÜLER ve VATAN, Abdullah Çağrı ELGÜN

ÜLKÜCÜLER ve VATAN
Abdullah Çağrı ELGÜN
HER TÜRLÜ TERÖRÜ LANETLİYORUM!..

Bir tarafta savaş, diğer tarafta kırk yıla yakındır içinden bir türlü çıkamadığımız terör… Memleketin geldiği nokta, biz Ülkücüleri endişeye düşürürken Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından söylendiğine inanılan bir söz vardır: “Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır .” Şüphesiz; fakat fırsatı bir ganimet gibi görerek bunu lehine kullanmak isteyenler de ipin bir uçunu kapmış her fırsatı ganimete dönüştürme peşindedirler.
Terör Ülkenin sırtına yapışmış veya yapıştırılmış bir türlü indirilemiyor. Yanlış başlamış ve yanlış gitmekte olan bir politikanın, top yekün kurbanı yüzde elliyi ele geçirmiş üst aklın, çark ederek çözmek istediği; fakat bir türlü çözemediği problemler yumağı çözülmüyor…
PKK, KCK, PYD, FETO, İŞİD, çeşitli saldırılarla ülke içinde ve dışarıda kurban almağa doymuyor. Sorumlularda sadec açıklama, istifa yok, yanlış yaptık yok yanlış yapıyoruz yok! Biz en iyisini biliriz. AK kadrolar, AKP kadroları,…vb. bilmem ne?!:
Burada bir eksik var!... Parti kadroları milleti, ülkeyi, Türkiye’yi top yekün kucaklayamaz. Bu milletin adı: “Türk Milleti” ise bu milletin bu ülkenin bu devletin ve bu ülkenin KADROLARI OLMALI… Partilerin olamaz…
Aklımızı başımıza alalım. Hiç kimsenin ülkeyi şu partili bu partili, bunun kadroları, şunun kadroları diye ayırmağa ve bölmeğe ne yetkisi vardır ne de hakkı olamaz… Millet vekilini ve yöneticisini seçerken bizi bölük bölük bölsün, AK desin, KARA desin, bunların kadroları ile övünsün diye seçmiyor… Bu milletin top yekün bir MİLLET ve TEK TÜRKİYE olduğunu unutanlara hatırlatmak isteriz…
Terör ve değişik belâlar bu necip milletin kanını emmeğe devam ederken, “Olağanüstü Şartlar”ın getirdiği fiili durumdan yararlanarak rejim ile ilgili yapılan bir takım tartışmalar da gündemin önemli konusu haline gelmiştir. Halkın yüzde ellisinden fazlası bu gidişat ve durumdan   
E N D İ Ş E L İ D İ R… G E L E C E Ğ İ N D E N  K A Y G I L I D I R..    DİKKAT!..  Milleti kendi heveslerimize kurban vermeyelim…
ATATÜRK, ÜLKÜCÜLER ve MHP
Atatürk, Padişahlık Halifelik sistemlerini kaldırarak “Cumhuriyet” ‘i niçin koymuştur? Meclis, Vekiller, Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı sistemini niçin lâyık görmüştür? Hilâfet değil de neden Cumhuriyet? Cumhuriyeti niçin Türk Halkına bahşetmiştir? İsteseydi hem HALİFE hem de ülkenin BAŞKAN, PADİŞAH da olabilme yetkisini tam olarak elde etmemiş miydi?
Bunların hiç birini bu millete lâyık görmeyerek Cumhuriyet’i bu millet için idare şekli olarak görmüştür; çünkü Atatürk o kadar büyük bir ÜLKÜCÜ idi ki milletini kendi menfaatlerinden çok daha fazla seviyor, milletinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden daha üstün tutuyordu. Tıpkı bugünkü ÜLKÜCÜLER gibi… “Önce Vatan ve Millet”, diyerek her zor durumda  ve şartlarda: “Vatan ve Millet”için gövdesini siper etmekten geri durmuyor, “Vatan ve Millet” in her dönemde en büyük garantisi ve en önemli teminatı oluyordu.
Biliyoruz ki: “ÜLKÜCÜLÜK, ölmektir; fakat dönmemektir, vatan için sürüm sürüm sürünmektir…” Geçmişte olduğu gibi bu gün de Ülkücüler: Darbelerden, darağaçlarından ve işkencelerden yılmamış, kendi hakkını ve hukukunu korumuş, “oldu bitti” lere, dayatmalara, hiçbir gücün ve Devletin Türk’e Türk Milletine efelenmelerine ve dayılanmalarına asla ve asla boyun eğmemiş, diz çökmemiş ve uşaklık etmemiştir… Bundan sonra da etmesi mümkün değildir….
Daha önceki açıklamalarımızda da defalarca ifade ettiğimiz gibi, “Bizi Bu Hallere Kimler Getirdi?”, “Biz Bu Hale Nasıl Geldik?” yazılarımızdan da anlaşılacağı gibi her öneüne gelenin kandırdığı, yanılttığı iktidarın, “Başkanlık Sistemi ve Rejim Değişimi” ile nasıl bir gelecek inşa edeceği merak edilmektedir… Bunu merak edenler, dün aynı iktidar döneminde gerçekleşmiş olan: Ergenekon, Balyoz, 2010 Referandumu ve 15 Temmuz’a kadar yaşanan olay ve durumlara bakmaları yeterli olacaktır.
Darbe Başarılı olsaydı: Dışişleri Bakanı Efgan ALÂ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik GÖKÇEK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ, Bülent ARINÇ, Ahmet DAVUTOĞLU, Mehmet ÖZHASEKİ ne olacaklardı?
ATATÜRK, ÜLKÜCÜLER ve MHP, vatan ve milletin en büyük teminatı her dönemde ve en kuvvetli garantisi olarak durmaktadır ve durmaya devam edeceklerdir.
MHP ve ÜLKÜCÜ HAREKET, şimdiye kadar ödemesi gereken  bütün bedelleri ödemiş, Türk Halkına ve bütün Türkiye’ye “Vatan ve Millet”e olan bağlılığı ile kayıtsız şartsız ölümü göğüsleyebilecek kadar serden geçti, Ülkücü bir ideal adamı ve Atatürk’ün düşüncesi ve yolunda olduğunu tescil ettirmiştir. “Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır.” Diyerek gerektiğinde de ortaya çıkmasını bilecektir. MHP ve Ülkücüler’in de kaygısı ve endişesi her zaman “Vatan ve Millet” tir. Bugün de aynı ÜLKÜ ile yoluna devam edeceğine inancım tamdır. 
ATATÜRK'TEN VECİZELER
Bir millet, bir toplum yalnız bir kişinin çabası ile adımcık bile atamaz.
Büyük devletleri kuran ecdadımız, büyük ve şumulü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.
Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, Esaret ve aşağılığı kabul etmez.
Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür; ve ebedîyen Türk olarak yaşayacaktır.
Ne mutlu Türk'üm diyene!
Herkes millî görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde  o düşünceyle düşünüp, çalışmayı görev edinmelidir.
Ben Türk ufuklarından bir  mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize güç çıkacağına o kadar eminim ki bunu adeta gözlerimle görüyorum.
Kendimiz için değil, bağlı bulunduğumuz millet için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.
Doğudan şimdi doğacak olan Güneş'e bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu milletlerinin de  uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş milletler vardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yer yüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir âhenk ve iş birliği çağı hakim olacaktır. 
Türk Milleti, kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakâtte de  bütün milletlerden üstündür. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez âbidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evlâdı, bir ordunun başkumandanı olduğundan, daima mesut ve bahtiyarım.
Hiç bir sözümde milletime karşı, geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşinde koşan gibi, hayal şakıyan bir şair gibi değil, onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimden idi. 
Bir gün, o tabiat  çocuğu, tabiat  oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu, Türk oldu!... Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. 
Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklaı bir var oluuşa sahne oldu. Bu sahne en az yedi bin  senelik bir Türk beşiğidir.
Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur!.. 
Beni oloağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.
Bu millete çok şey öğretebildim; ama uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedî olduğunu göstermelidir.
Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yoktur. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz...
Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin fark etmediğini sanmak hatadır.1924
Bu dünyadan göçerek Türk milletine veda edeceklerinin çocuklarına kendinden sonra yaşayacaklara, son sözü bu olmalıdır: "Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz."1935
Bu sözler bir ferdin değil, bir Türk Milleti duygusunun ifadesidir. Bunu, her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milleti'nin nefesinin sönmeyeceğini onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.1935
Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.1923
Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.1923
Türk! Öğün. Çalış. Güven.1925
Bir Türk dünyaya bedeldir.1925
İngiliz ateşemiliterinin sorduğu bir sorunun cevabıdır: 
Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Tedoz, İtalya yarımadasına inmek isteyen Türk Attillâ'ya, barış görüşmesinden önce sormuş:  "Siz hangi asîl ailedensiniz?" Attillâ da ona cevap vermiş: "Ben asîl bir milletin evlâdıyım!" İşte benim cevabım da size budur!"
Türk milleti büyük bir arslandır. Biz hepimiz onun tüyleri arasına sıkışmış ve sığınmış göz ile görülmez küçük varlıklarız. O arslanın büyük hareketleri ve hamleleri ise inkılâp hareketleri ve hamleleridir. Bu arslanı tahrik edebilmek... İşte bizim için iftihar edebilecek rol budur.1931
Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da harb sahalarında olmuştur, ateş altında olmuştur. Ölüm karşısında olmuştur. Yemin ederek size temin ederim ki, bizim milletimizin manevî kuvveti bütün milletlerin manevî kuvvetinin üstündedir.1920
Türk milleti, güzel her şeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli akisler yapacaktır. Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem.
Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek maksatlar uğrunda ölmesini biliriz.
Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz; ve şunu kat'i olarak söyleyeyim ki bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa, muvaffak olmaması mümkün değildir. Elbette muvaffak olur. Muvaffak olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça muvaffak olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.1919
Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize, bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.1923
Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası, öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır. Milletleri yükselten bu özelliklere bir etken daha ilâve edelim: İntikam hissi... Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelâde bir intikam değil, hayatına, ikbaline, refahına düşman olanların zararlarını yok etmeye yönelen bir intikamdır. Bütün dünya bilmeli ki, karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yok oluşunu ilân etmektir.1923
Memleket ve millet hizmetlerinde baş olmak isteyenlerin ilham kaynağı, milletin hakikî hisleri ve emelleridir. Bizim anılmağa değer bir hareketimiz varsa o da milletin duygu ve eğilimlerinde varlığına temas etmeğe çalışmaktan ibarettir. Her türlü muvaffakiyet sırrının, her nevi kuvvetin, kudretin hakikî kaynağının, milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır.1925
Memleketimizin ve milletimizin başına gelmiş olan bunca felâketler hiç şüphe etmemelidir ki, bu dalgın insanların memleketin talihini ve iradesine ellerinde tutmuş olmalarından ileri gelmiştir. Bir topluluğun mutlaka ortaklaşa bir fikri vardır. Eğer bu her zaman dile getirilemiyor ve belirtilemiyorsa, onun yokluğuna karar verilmemelidir. O, yapılan işlerde mutlaka mevcuttur. Varlığımız, bağımsızlığımızı kurtaran bütün işler ve hareketler, milletin müşterek fikrinin, arzusunun, azminin yüksek belirtisinden başka bir şey değildir.1925
Biz, ilhamlarımızı, gökten ve görünmez âlemlerden değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.1937
Bu millet hakikî eğilimine zıt düşünceye sapanlara iltifat etmemektedir. Bununla bugün çok övünüyorum. Bundaki isabetin sırrını izah için derhal söylemeliyim ki bizim ilham kaynağımız doğrudan doğruya büyük Türk Milleti'nin vicdanı olmuştur ve daima olacaktır. Bütün hareketi, verimi, kuvveti millî vicdandan aldıkça, bütün teşebbüslerimizde milletin sağ duyusunu, rehber saydıkça şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milleti doğru hedeflere eriştireceğimize imanımız tamdır.1925
Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyeti ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur. Bu büyük millet, arzu ve istidadının yöneldiği istikametleri görmeye çalışan ve görebilen evlâdını daima takdir ve himaye etmiştir.1926
Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. İstiklâl harbinde benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim; fakat, bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lâzım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmî çalışmalarda bunlar arasındadır. Beni seven arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Şahsınız için değil, fakat mensup olduğunuz millet için elbirliği ile çalışalım; çalışmaların en yükseği budur.1923
Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayâl peşinde koşan gibi, hayâl şakıyan bir şair gibi değil, onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimden idi.1923
Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Mühim bir vazifenin yapılışında benden evvel işe girişen, millet olmuştur. Benim şu veya bu sebeple tehir ettiğim mühim vazifeyi millet bana ihtar etmiş ve yaptırmıştır. Bunu milletin müşterek ruhundaki yükseklik ve erginliğe parlak bir misal olarak anmayalım.1925
Benim için en büyük korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir.1919
Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeğe hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım. Ben bin bir müşkül karşısında yılacak bir insan olsa idim büyük işlerin rehberliğinde, milletim beni yaya bırakırdı. Milletimin iyi niyetine daima minnettarım. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.Haziran1937
Hayatımın bütün safhalarında olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da, bir dakika geçmemiştir ki, her türlü huzur ve istirahatımı, her nev'i şahsi duygularımı, milletin selameti ve saadeti namına, feda etmekten zevk duymayayım.1937
Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.1937
Kudretsiz dimağlar, zayıf gözler, hakikati kolay göremezler. O gibiler, büyük Türk milletinin yüksek seviyesine nazaran geri adamlardır.1925
Millet, muasır medeniyetin bütün milletlere temin ettiği hayat ve vasıtaları, esasta ve şekilde aynen ve tamamen gerçekleştirmeye kati karar vermiştir. Millet, yenilik ve ıslahat sahasında gösterdiği gayretlerin asırlardan beri olduğu gibi, türlü yalan ve dolanla biran bile durmasına müsaade etmemek azmindedir.1925
Millet, milletlerarası umumi mücadele sahasında hayat sebebi ve kuvvet sebebi olacak ilim ve vasıtanın ancak muasır medeniyette bulunabileceğini, sabit olmuş bir hakikat diye benimsemiştir.1925
Millet, saydığım değişiklikler ve inkılapların tabii ve zaruri icabı olarak umumi iradesinde ve bütün kanunlarında, ancak dünya ihtiyaçlarından mülhem ve ihtiyacın değişmesiyle değişip gelişmesi esas olan dünyevi bir idare zihniyetini hayat düsturu saymıştır.1925
Bu büyük millet, arzu ve istihdadının yönelmiş olduğu istikametleri göstermeye çalışan ve görebilen evladını daima takdir ve himaye etmiştir.1926
İki Mustafa Kemâl vardır. Biri, ben, fâni Mustafa Kemâl; diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemâller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike ânında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı? Feyiz milletindir, benim değildir.1935
Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektedir.1924
Türk milleti şuurla ve bunca bin senelerin açtığı devasız yaraları acele tedavi etmek ıstırabıyla, hakikat denilen cevheri bulmuş olduğuna inanarak, uzun adımlarla kurtuluş aramaya karar vermiştir. Bunun önüne sed çekmek isteyeceklerin âkıbeti Türkün kuvvetli ayakları altında ezilmektir.
Silâhı ile olduğu gibi aklı ile de mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin sâf seciyesi istidat ile doludur.15 Temmuz 1921
Samsun'a ayak bastıktan sonra derhal memleket ve milleti yokladım. Gördüm ki, memleketin ve milletin temayülü istiklâl müdafaasında tereddüt edenleri utanılır mevkiinde bırakabilecek mahiyettedir. Filhakika iki seneden beri bütün dünyanın şahit olduğu olaylar düşüncelerimde isabet ve milletin azim ve imânında hakikî salâbet olduğunu ispat etti.23 Nisan 1921
Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için belli başlı vasıtadır. Gaye fikirdir. Zafer bir fikrin istihsal ve hizmet nisbetinde kıymet ifade eder. Bir fikrin istihsaline dayanmayan zafer payidar olamaz. O boş bir gayrettir.
Bizi diğer medeni milletler arasında geri bıraktıran adlî, siyasî, iktisadî, malî zincirler kırılmıştır. Parçalanmıştır... Bugüne kadar kazandığımız muvaffakıyet, bize ancak terakki ve medeniyete doğru bir yol açmıştır. Yoksa terakki medeniyeti henüz ulaşılmış değildir.
Büyük davamız, en medenî ve müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan Büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda kavramak için, fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste, başarı ancak, süreli bir planla ve rasyonel çalışmakla mümkün olabilir.
Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve lâyık olan köylüdür.1922
Acizler ıçin imkansız, korkaklar ıçin müthiş gözüken şeyler kahramanlar ıçin idealdir. Arkadaşlar! Gidip, toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.  Bu memleket tarihte Türk’tü, o halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur.  Biz Türkler, ruhen demokrat doğmuş bir milletiz.  Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım.  Ben gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim.  Benim fıtratımda bir gayri tabiilik varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdendir.  Biz ne Bolşevikiz, ne de Komünist: ne biri, ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkâr bir millettir. Bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir.  Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.  Bir Türk dünyaya bedeldir.  Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok: Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.  Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.  Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz.  Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.  Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.  Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır.  Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir.  Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.  Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.  Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.  Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.  Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.  Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.  Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türk ilinin gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır
Uzun uzadıya anlatmağa gerek yoktur. “Cumhuriyet” toplumların kendi kendini yönettiği bir sistemtir ve demokrasi onunla hayat bulmuştur. Hak hukuk, adalet Cumhuriyet ile vardır da onun için Atatürk, tekrar Padişahlık, Halifelik istememiştir. Cumhuriyet Türk Milleti için en güzel yönetim ve özgür olmaktır. Türk Milletini Hilâfet veya Başkanlık, Cumhuriyetten daha güzel ve daha iyi yönetmez.
KAYNAKLAR:
         http://www.cokbilgi.com/yazi/ataturkun-millet-sevgisi-ile-ilgili-sozleri/
http://www.ataturkinkilaplari.com/ao/15/ataturk%E2%80%99un-turk-milleti-ile-ilgili-sozleri.html
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn+T%C3%BCrk+millet+ile+ilgili+s%C3%B6zleri
http://www.ataturkinkilaplari.com/ao/15/ataturk%E2%80%99un-turk-milleti-ile-ilgili-sozleri.html