23 Temmuz 2009 Perşembe

KARARLILIK ve BİRLEŞİK AVRASYA; Abdullah Çağrı ELGÜN

KARARLILIK ve BİRLEŞİK AVRASYA
Abdullah Çağrı ELGÜN
Doğuda: Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan; Batıda: Romanya, Arnavutluk, Yugoslavya, Sırbistan, Saray Bosna, Bulgaristan derhal ve en kısa sürede ve en kısa yoldan derhal birleşmelidir. Bu birliğe katılmak isteyenlere de kayıtsız şartsız imkan tanınmalıdır.
Beylerbeyliği, sancak beyliği veya şehrimiz(eyalet) olarak uzun yıllar yönettiğimiz Bulgaristan(545) beş yüz kırk beş yıl, Yunanistan (400) dört yüz sene, Girit(267) iki yüz atmış yedi yıl, Ege adaları (541) beş yüz kırk bir yıl, Arnavutluk(435) dört yüz otuz beş yıl, Romanya(490) dört yüz doksan yıl, Macaristan(160) yüz atmış yıl, Çekistan, Slovenya, Polonya, Batı Rusya, Beyaz Rusya ve Avrupa Rusya’sı(291) dün Müslüman Türk egemenliğinde huzur içinde birlikte yaşamıştı. Bugün de birleşmelidir.
Ukrayna(308) üç yüz sekiz yıl, Gürcistan dört yüz(400), Ermenistan, Azerbaycan, Kıbrıs iki yüz doksan beş(293), Suriye dört yüz iki(402), Türkçe yazıp Türkçe ses verirdi.


Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak dört yüz iki(402) yıl, Suidi Arabistan üç yüz doksan dokuz(399) yıl, Yemen dört yüz bir(401) yıl, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri dört yüz(400) yıl, Kuveyt üç yüz seksen bir(381) yıl, Müslüman Türk milleti ile mesut ve müreffeh bir hayat içindeydi. Bugün de böyle olmalıdır.

Asya yakasında: Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan; Batı yakasında: İtalya,Yunanistan, Ukrayna, Ermenistan; Macaristan, Çekistan, Slovenya, Polonya, Batı Rusya, Beyaz Rusya, Avrupa Rusyası; Ortadoğu’da: Suriye, Lübnan, İsrail,Ürdün, İran, Pakistan, Afganistan, Irak, Suidi Arabistan, Yemen, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri yan yana gelerek yeni bir dünya gücü
oluşturmalıdır.
Kırgızistan, yetersiz miktardaki gelirlerini yönetememekte ve bu gelirlerini kendi halkı arasında adil olarak paylaştıramamaktadır. Bu sebeple Kırgızistan’da sürekli halk ayaklanması ve protesto eylemleri gündeme gelmektedir. Böyle zor zamanlarda kardeşlerinin desteğine yardımına ihtiyacı vardır. Kırgızistan’a; Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Türkiye bu yardımı derhal sağlamalıdır. Bunun gibi ekonomisi zor durumdaki kardeş ülkelere de aynı şekilde yardım yapılmalıdır.
Bunun bir örneğini Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Kırgız kardeşlerinin ekonomisine çeşitli zaman dilimleri içerisinde 300 milyon dolar, 1.500 ton buğday, yardım ederek göstermiştir.
Nursultan Nazarbayev, değişik tarih, yer ve zeminlerde düzenlenen toplantılarda “Orta Asya Birliğinin Kurulması” düşüncesini açıkça ve ısrarla dile getirmektedir. Nursultan Nazarbayev’in memnuniyet verici düşüncelerinin ışığında iki ülke arasındaki bir de anlaşma imzalanmasıdır.
İmzalanan ortak bildiride; iki ülke arasında "Devletler Arası Yüksek Konsey" ile "Dışişleri Bakanlıkları Konseyi" kurulmasının kararlaştırıldığı ve hükumetler arasında "Uluslararası Hudut İşbirliği Merkezleri" kurulması, "Sınır komşuları olan Kazakistan'ın Almatı ve Cambul Bölgeleri ile Kırgızistan'ın Issık-Göl, Talas ve Çuy Bölgeleri'ni ziyaret edecek üçüncü ülke vatandaşlarına verilecek turist vizelerinin karşılıklı olarak tanınması", "Kültür ve Enformasyon Bakanlıkları arasında kültürel işbirliği anlaşmaları" imzalandığı kaydedilmiştir.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiev’in de, Nazarbayev'in Orta Asya Birliği düşüncesini desteklediğini, yaptığı bir basın toplantısında açık olarak belirtmiştir. Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının da bu fikre sıcak baktığını bildiğini, ancak bu projenin nasıl uygulamaya konulabileceği yönünde bazı tereddütler olduğunu belirtilmekteydi.
Gelişmeler Nazarbayev’in Orta Asya Birliği fikri doğrultusunda ısrarla ilerlediğini gösteriyor. Birlik konusunda bazı tereddütlerin bulunması doğal karşılanmalıdır zira enerji kaynaklarının yoğun olarak yer aldığı coğrafyada hesapları bulunan devletlerin “soru işaretleri” yaratacak müdahaleleri mümkündür ve olacaktır.
Ancak her şeye rağmen ortak tarihi ve kültürel değerlerin birlik konusunda büyük avantajlar sunduğu unutulmamalıdır. Yeryüzündeki gelişmelere paralel olarak siyasî ve ekonomik menfaatler bölge ülkelerini “Orta Asya Birliği”ni oluşturmaya zorlamaktadır.
Bizim böyle bir birlikteliğimizden korkuya kapılanlar, kıskananlar ve bu coğrafyada bazı hesapları bulunan kişi ve devletlerin olması kaçınılmazdır. Bu kişi ve devletler için Kuran’da geçen ve Müslüman Türk’ün inanç kaynağı olan aşağıdaki ayet, bunların bizim düşüncelerimizi açık ve net olarak anlamalarını sağlayacağına inanıyorum.

Bakara Suresi 136. Ayet’te : “… Biz Allah’a ve bize indirilen Kuran’a, İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilenlere ve bütün Peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onların hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz, ancak Allah’a boyun eğen Müslimleriz.” Ayeti gereği bütün peygamberleri sever ve aynı ölçüde saygı duyarız. Böyle büyük dinin ve tefekkürün sahipleri de şüphesiz bu din gibi sağlam, sağlıklı ve büyük millettir. Bunun için: “Dünya bir Türk’e dar” diyen atalarımız gibi, dünyanın efendiliğini üstlenebilecek tek devlet Türkiye, tek din Müslümanlıktır. Yer küresi üzerinde yaşayan her canlı huzur ve sükûnete Müslüman Türklüğün adalet ve hoşgörüsüyle kavuşabilir. Bunun için de AVRASYA BİRLİĞİNE emin adımlarla ve cesaretle en kısa sürede en kısa yoldan gitmek gereklidir. Bugün olmasa bile birkaç yıl sonra bunu gerçekleştirecek devlet adamları mutlaka çıkacaktır.
Kaşgarlı Mahmut, Peygamberimiz Hz Muhammed(sav)kıyamet alametlerinden bahsederken anlattığı bir hadisini naklederek: “Türk Dilini öğreniniz; çünkü Türkler’in uzun sürecek hakimiyetleri olacaktır.” demektedir. Ayrıca başka bir hadisinde de Hz.Muhammed: “Güneş yeniden Türk burçlarından doğacaktır.” demiştir. Bu bilgi, tecrübeleri ve geçmişin tecrübelerinin ışığında Türk Devlet Adamlarına ve Bürokratlarına çok asil ve ulvî bir görev düşmektedir. Bu görev bütün AVRASYAYI BİRLEŞTİRME görevidir.
Doğuda: Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan; Batıda: Romanya, Arnavutluk, Yugoslavya, Sırbistan, Saray Bosna, Bulgaristan, en kısa sürede ve en kısa yoldan derhal birleşmelidir. Bu birliğe katılmak isteyenlere de kayıtsız şartsız imkan tanınmalıdır


KAYNAKLAR:

1) Muammer ERKUL, Stop, Türkiye Gazetesi, Ekim l999
2) Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk cilt. I,I,III
3) Avrupa Türklerinin Mukadderatı, Hamza ERAVŞAR,Yumak Yayınları,s.127-140, Ankara 1999
4) http://www.semerkanddergisi.com/637.htm
5) Avrupa Türklerinin Mukadderatı, Hamza ERAVŞAR,Yumak Yayınları,s.127-140, Ankara 1999
6) Erdoğan ILGAZ, Kazakistan’dan Orta Asya Birliği Yönünde Kararlı Adımlar,(yazarlar, asilkan.org) 7) Haydar Baş, …..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder