2 Ekim 2017 Pazartesi

KÜRDİSTAN mı TÜRKİSTAN mı? Abdullah Çağrı ELGÜN

KÜRDİSTAN mı TÜRKİSTAN mı?
Abdullah Çağrı ELGÜN
 “Cemaat ve Mesut Barzani” kitabının yazarı Erdal SARIZEYBEK’in söyledikleri ile Türk tarihini değiştirecek görüş ve düşünceler ortaya çıktı…
Mesut Barzani’nin Kürt olmadığı, Halîd i Nakşî Tarikatı’nın bir üyesi olduğu, bu tarikatın üyeleri ve uzantılarının bir kısmının da Türkiye’de bulunduğu ve Türkiye’yi yönettiği ileri sürüldü…
Kürt İsyanları, araştırıldığı zaman şu görülmektedir ki 1806-1846 arasında altı(6) defa isyan çıkaranların tamamı üç ailedir. Aradan geçen kırk yıllık zamanda bütün bu isyanları çıkaranları, teşvik eden, organize edenlerin bu üç aile olduğunu tespit ediyor. Bu aileler Baban, Bedirhan ve Solhan Aileleridir. Bunların, bir Şeytan üçgeni kıskacında sürekli olarak hareket ettiği ve bu bölgelerde eğitildiği, organize edildiği ve bu bölgelerde isyanların çıkartıldığını, yapılan araştırmalar ve eldeki belgeler açık, net ve tartışmasız bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bu üçgen: Süleymaniye, Erbil, Şemdinli ve Vandus’tur. Kürtler’e isnat edilen bu isyanların hiç birisi, Kürt vatandaşlarımız ve Kürt liderler tarafından çıkartılmamıştır. Bu İsyanları çıkaranlar, organize edenler de isyanı teşvik ve yönlendirenler de Kürt değildirler…
Bunlar: Şeyh Halid, Şeyh Barzanî, Seyyid Taha’dır. Bunların da Türklük veya Kürtlük ile hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Neseplerinin ne olduğu da kesin olarak belli değildir.
PKK, Barzani, Talabani, aynı coğrafya üçgeninde, defalarca işbirliği ederek bu isyanları organize etmişlerdi...
Bu Tarikatın adı: Halidî Nakşî Tarikatı’dır…  Bunlar Kürt olmadıkları halde kendilerini Kürt olarak tanıtan bir grup, Halidî Nakşî Tarikatı’nın Müritleri, Şıhlarıdır veya üyeleridirler.  Bunların, günümüzdeki üyeleri kimlerdir diye baktığımızda karşımıza: Turgut ÖZAL, Necmeddin ERBAKAN, Abdullah GÜL, Cüneyt ZAPSU, Tayyip ERDOĞAN, Bülent ARINÇ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Barzani, Talabanî ve Şeyh Übeydullah…ve benzerleri de bu Tarikatın ya üyesi ya Şıh’ı veya Şeyh’idirler.  Bunların hiç birisi, ne Kürt ne de Türk değildir; fakat bu isyanları tertipleyen, örgütleyenlerin, aynı kişi ve onların çocukları veya torunları oldukları kesin ve su götürmez bir gerçek olarak karşımızdadır...
Türkiye’de kendiliğinden çıkan bir isyan yoktur. Kürt kardeşlerimizin de doğrudan, bir isyan çıkardığı görülmemiştir. Bu isyanlar: Mürit, Şıh, Şeyh ve Seyyid lakaplarını alan, ajanlar tarafından çıkartılan isyanlardır. Bunlar, Nakşî Tarikatı üyesi ve Siyasal İslâmcı Tarikat mensupları tarafından organize edilmektedir. Kürt halkı ayaklandırılmaya, baş kaldırmaya teşvik edilerek, kışkırtıcılık, bölücülük, ve ayrılıklardan nemalanma ve sudan bahaneler ile sunî olaylar hazırlanıp yönetilerek çıkartmış isyanlardır…
Seyyid Taha Kürt değildir. Aşireti de yoktur!.. Şemdinli’de yaşar. Torunu Seyyid Abdülkadir’dir. Bu kişiler, bu ayrılıkçı Kürtler’in başında ve isyanları organize eden kişidirler.
Geçmişe doğru gittiğimizde görülmektedir ki 1800’lü tarihlerde çıkarılan bütün isyanları, bu üç ailenin dedeleri, babaları ve çocuklarının teşvik ve organize ettikleri ve  çıkarıp yönettikleri, açıkça görülmektedir…
Geçmişteki bütün bu isyancıların, Halidî Nakşî Tarikatının üyeleri oldukları, tarihî belge ve kayıtlar incelendiği zaman, ap açık, şüphe götürmez bir şekilde, ayan beyan görülecektir… 
Mesut Barzani’nin babası Molla Mustafa BARZANİ de Türkiye’ye gelmiş, dostluğunu ve kardeşliğini bildirdikten sonra (1930), 1932’de Ermeniler ile iş birliği yaparak Dağlıca Karakolu’nda dört askerimizi şehit etmişlerdi…
Hakkari ve Şemdinli İsyanlarını çıkaran da Mustafa Molla BARZANİ idi... Ağrı da çıkan isyana da aynı zat destek vermişti.
Bugün, Tayyip ERDOĞAN ve Mustafa Molla BARZANİ aynı tarikatın mensuplarıdırlar.
200 yıllık İsyan Siyasetini devam ettirenler de yine, bu Cemaat mensuplarıdırlar. Milletin gözü kapatılmış veya olay ve durumları görememesi için siyaha boyanmış gözlük verilmiş olmalı ki millet, akla ile karayı seçmekte zorlanmaktadır.
Bugün gelinen noktada Mısır, Libya, Suriye, Suidi Arabistan, Irak Müslüman ve Eski Osmanlı Türkü’nün toprakları ve insanları ile geldiğimiz (husumetli veya düşmanca) durum inkar edilemez bir şekilde, gözler önündedir. Bugünkü yöneticilerin siyaseti, sağ gösterip sol vuran, süslü; fakat içi boş hamasî nutuklardan ibaret olarak kalmıştır…
İngiltere, ABD, İsrail, Ortadoğu’da yeni sınırları çizmiştir… Kuzeyde Kürdistan bağımsızlığını ilan etmiş, sıra Suriye’deki İŞİD ve PYD’nin kontrol ettiği Kürdistan ile birleşmeye gelinmiştir. Türkiye ise sınır ötesinde içerilere bir kilometre de olsa giremeden gereksiz masraf, anlamsız ve beyhude tatbikat yapmakla yetinmiştir. Türkiye geçmişte Barzani ve Talabani’ye verdiği taviz yardım, müsamaha ve hedefsizliğinin bedelini ödemektedir…
PİKES Raporunda Molla Mustafa BARZANİ şu ifadelere yer vermiştir: “Şayet davamızda başarıya ulaşırsak ABD 51. Eyaleti olmaya hazırım…”
Barzani’nin Kürt Yahudisi olduğu ve bu ailenin pek çok Haham yetiştirdiği, İsrail ile işbirliği yaptığı belgelerle ispatlanmıştır.
Bütün bu tavizler sonucu Türkiye çaresiz, içe kapanmış ve hiçbir varlık gösteremeden ortada kalakalmıştır. Bana öyle gelmektedir ki bu Cemaat ve Tarikat mensupları İngiltere, ABD, İsrail ortaklarına, Ortadoğu’yu Eşbaşkan olarak Türk Milletini uyutarak, Büyük Türk Milletine rağmen, yumuşak bir inişle Kürdistan’ı hediye eylemektedir…

Molla Mustafa’nın dedesi Tayyip Erdoğan’ın büyük Halifesidir. Bunlar büyük bir Cemaat kurdular. Bu Cemaatlere siyasi kişileri sokarak Türkiye’yi ele geçirmek istediler. Yine de kazanamadılar. Bunun üzerine taktik değiştirip yeni taktikler uygulayarak: “Cemaatlerin içinde siyasetçi yetiştirelim de devleti ele geçirelim.” dediler. Bugün Türkiye’yi yönetenler, işte bu Cemaatin üyeleridirler. Adı geçen bu Tarikat: Gümüşhan Evi Tekkesi olarak İstanbul’da Cağaloğlu’nda bulunmaktadır. Bu Halidî Cemaati’nin en büyük Tekkelerinden bir tanesidir. Burada bundan başka: Gümüşhan Evî, İsmet Efendi, Kelâmî ve Kaşgarî Tekkeleri de bulunmaktadır. Bu Tekkede, siyasetçi Cemaatçiler yetiştirerek, devletin başına getirdiler. Anlayacağınız bugün, Türkiye’nin başında bulunanların en yetkilileri bu Tarikat ve Cemaatin yetiştirdiği siyasal kişilerdir…Operasyon da: “Büyük Orta Doğu Projesi ve Eş Başkanı Cumhur Başkanı” ile Ortadoğu sınırlarını yeniden çizme ve Türkiye’yi ele geçirme planıdır.
Gelinen bu noktada “Büyük Orta Doğu Projesi ve Eş Başkanlığı”  gereği her ne kadar yağıp gürlesek de Kuzey Irak’ta Referandum bitirilmiş; Bağımsız Kürdistan ilan edilmiştir. Şimdi sıra PYD, İŞİD’in Suriye’de kontrol ettiği topraklarla birleşmeye gelmiştir.  Yine bizim, başımızdaki büyükler ve bizden iyisini bilenler : “Ey Almanya! Ey Hollanda!.. Ey Barzani!” diyerek, Rus yazar ve karikatüristlerin alay konusu haline gelen ve gır gır ile çizilen Türkiye Sınırlarını belirleyen haritalardaki topraklarını bağıra bağıra Barzani’ye teslim ettiğimiz gibi Türkiye’nin de yarısını yumuşak inişle Büyük Kürdistan hayaline devredecek miyiz?..
ABD, Barzani’yi Türkiye’ye davet ettirmişti. 1992’de Türkiye tarihinde ilk defa Turgut ÖZAL döneminde Barzani Ankara’ya gelmişti. MİT Tesislerinde Başbakan Süleyman DEMİREL tarafından ağırlanmış, TC Pasaportu verilmiş, silah tahsis edilmiş, yiyecek, içecek ve her ne eksikse gönderilmişti. Bugün de bu Tarikatın baştaki liderleri eliyle, Mesut BARZANİ defalarca Türkiye’ye getirildi. En son Diyarbakır’a götürüldü. Büyük bir törenle ve Devlet Başkanı gibi karşılandı. Bayrakları Türk bayraklarının yanında yer aldı. Resmen Kürdistan Türkiye’ce tanınmıştı…
AKP kongresinde “Türkiye seninle gurur duyuyor!..” diyerek alkışlandı. Başbakanın yanında oturtulmuştu…  Eeee… Gelinen noktada şimdi?!.. Kerkük’te, Sünnî Kürtlerin dışında Türkmen kalmamış tasfiye edilmiştir. Şimdi buradaki kurulmuş ve resmen ilan edilmiş Kuzey Kürdistan ile Tüm Türkleri Katletme Projesi devreye sokulmuş bulunmakta mıdır? Yoksa Kuzey Kürdistan bunların uydurdukları gibi Türkiye’ye dahil olup Türkistan mı olacaktır?..
PYD, İŞİD’in şimdi elinde bulundurdukları yer ile Suriye ve Kuzey Irak Kürtleri birleşerek Büyük Kürdistan’ı kuracak, İsrail: Dicle’den Fırat’a, Ağrı (Ararat, Sion Dağı) ve çevresiyle Kenan Diyarı mı gerçekleşecek? Yoksa Ortadoğu Eş Başkanının anlattığı Büyük Ortadoğu (BOB) projesi gereği bütün bu ve diğer İslâm ülkelerinde yaşanan bu kadar acı, kan, göz yaşı ve katliam sonrası Türkiye’ye dahil olup İngiltere, ABD ve İsrail’e petrol, gaz, uranyum, bor mu akıtacaklar?
Irak ve Suriye’den koparılan topraklarla Bağımsız Kürdistan mı, Türkistan mı olacaktır?
KAYNAKLAR:
1. http://www.hurriyet.com.tr/barzani-ailesinin-yahudi-oldugu-ortaya-cikti-128488
2.https://www.google.com.tr/search?safe=off&dcr=0&q=Safa+Kaplan,+H%C3%BCrriyet+Barzani+ve+Ailesi&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi0q8eg18TWAhXJYpoKHdSCCToQvgUIJCgB
3.http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/ http://www.metafizikmerkez.org/detay.asp?haberID=9
4. http://yurthaber.mynet.com/makale-haberleri/turkiye-uzerinde-oynanan-oyunlar---726
5.http://diriliyoruz.com/turkiye-uzerinde-oynanan-oyunlar-belgeseli-1880-2009
6.http://www.usakhabermerkezi.com/abdnin-turkiye-uzerinden-oynamak-istedigi-buyuk-oyun-makale,485.html
7.  www.uyaneyturkgidiyoruz.com
8.www.idefix.com
9.  wwwtevfıkbir.com
10. “Cemaat ve Mesut Barzani”,  Erdal SARIZEYBEK;
11.  http://www.kitapyurdu.com/kitap/cemaat-ve-barzani/325955.html
12.http://www.yeniakit.com.tr/haber/abdli-yahudi-bankaci-rockefellerden-yuzyilin-itirafi-iste-turkiye-uzerinde-oynanan-kirli-oyunlar-247109.html
14.https://bpakman.wordpress.com/inanc-dunyasi/dinler-arasi-diyalog/musevi-islami-cemaat-iliskileri/gumushanevi-dergahi-museviler-ve-bop/