31 Temmuz 2014 Perşembe

CİN ADAMLAR, Abdullah Çağrı ELGÜN

CİN ADAMLAR
                         Abdullah Çağrı ELGÜN
Ülkelerin ayakta, dimdik, diri ve canlı kalması, işinin üstadı, uzman, erbap, usta,  Cin adamların varlığı, çokluğu ve zenginliği ile mümkün olur.

Her seviyedeki ülkelerin durumuna bir bakın:   
Sanayide böyledir.
Ekonomide böyledir.   
Siyasette böyledir…
Eğitimde böyledir…
Bu şartlardaki eğitimin yetiştirdiği, sanatkâr, sanatçı, yazar, şair, eleştirmen, senarist,  polis, subay, hemşire, doktor öğretmen, öğretim görevlisi, avukat, savcı, hakim, ekonomist, tüccar, siyasetçi…vb. her meslek her gruptan yetişenler için durum değişmez…

Ülkelerini, çağlar ötesine, ufuklar ötesine taşıyan uzman, erbap, usta, Cin adamların varlığıdır… 
Ülkelere, devletlere çağlar atlatan, bu Cin adamlardır…

Devletlerin varlığı, ülkelerin varlığı, sürekliliği sanayide, ekonomide, eğitimde hamle yapabilme, çağların ötesine, ufukların ötesine taşınmak, bu meydanlarda söz söyleyip söz dinletmek, işinin üstadı, uzman, erbap, usta, Cin adamların varlığı, sayısının çokluğu, zenginliği ile mümkün olacaktır…

Bu türdeki süper insanlar için ve her türdeki eğitimlerde, unvanlara geçmede, makam ve mevki atlamalarda “ÖNLİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA, DOÇENTLİK, PROFESSÖRLÜK” gibi unvanlarda  sınırlama, kısıtlama, zaman kaybı, tamamen kalkacaktır…

 Zaman unsuruna bağlı, kısıtlamalar ve engellemeler kalktığından, ZEKÂ, KABİLİYET, YETENEK, BİLGİLER, ÇALIŞMA SAHASINDA GÖSTERİLEN PERFORMANS, alan üzerinde yapılmış çalışmalar ÖLÇÜ OLARAK ALINACAĞINDAN SÜRESİ GELMEDEN, SÜRESİ DOLMADAN DA BİR ÜST ÜNVANLARA GEÇMEK” (Uzman, Doktor, Doçent, Profesör; şef, müdür yardımcısı, müdür, daire başkanı, genel Müdür yardımdıcı, genel müdür, müsteşar yardımcısı, müsteşar) olabilmek, “çırak, kalfa, usta, usta öğretici” olabilmenin yolu her zaman ve her şartta açık tutularak, ilgili kişinin talebi, gösterilen başarı; veya komisyon üyelerinin tavsiyesi…vb. ile hemen, anında oluşturulacak bir komisyon ile unvanlar kazandırılmış, mesleğe geçiş sağlanmış, gerçekleştirilmiş, ilgili diploma verilmiş  olacaktır.

Bilgili, süper zeki, üstün zekalı, hamleci, girişimci, atak, çalışkan kişilerin ve gençlerin önü her zaman açık olacaktır.
İki, üç hatta daha fazla fakülte okuyabilme, fakültelerin bölümlerine kaydolma, aynı anda bir çok okulda, dalda okuma fırsatı “devam mecburiyeti olmaksızın”, sınav verme gibi ...vb. eğitimleri aynı anda yapabilecek, hiçbir süreyi, yılı ve sınav tarihlerini beklemeksizin; ve yaş sınırı olmaksızın  “mesleğin özelliğine bağlı olarak yazılı, sözlü, uygulamalı,” sınavlardan birine veya birkaçına tabi tutularak, sınav vererek unvanlara yükselme, yeni meslek, meslekler edinebilme imkanının önü her zaman açık olacak.  ve eğitimin ve yükselmenin önündeki bütün sınırlamalar, engeller kaldırılacaktır.
Bahsedilen konularla ilgili yazılı talimatlar ve maddeler, yorumlar ve kanaatler yok ise ilgili KOMİSYON İNSİYATİF KULLANMADA TAMAMEN SERBEST OLACAKTIR.

Bir fabrikada işçi, kamuda memur, öğretmen, öğretim görevlisi, astsubay, subay, polis, …vb. tüm mesleklerde yükselme yukarıdaki şartlar çerçevesine:
(5) beş yıl sonra Bölüm Şefi(aktif veya değil);
(10) on yıl sonra, Müdür Yardımcısı(aktif veya değil),
(15) on beş yıl sonunda Müdür(aktif veya değil); 
(17) on yedi yıl sonunda Daire Başkanı(aktif veya değil),
(19) on dokuz yıl sonra Genel Müdür Yardımcısı(aktif veya değil),
(21) yirmi bir yıl sonra Genel Müdür(aktif veya değil),
(23) yirmi üç yıl sonra Müsteşar Yardımcısı,
(25) yirmi beş yıl sonrası Müsteşar olarak makam ve mevki kazanacaktır.
Birçok şefler, birçok müdür yardımcıları, müdürler, daire başkanları, genel müdür yardımcıları, genel müdürler, müsteşar yardımcıları ve müsteşarlar arasından en kıdemlisi en çalışkanı en zekâlısı en kabiliyetlisi en performanslısı en kariyerlisi, en liyakatlisi her kim ise yine Yönetici Şefleri, şefler seçerek kendilerinin başına Yönetici Şef olarak, Yönetici Müdürleri müdürler, Yönetici Genel Müdür Yardımcılarını genel müdür yardımcıları; Yönetici Genel Müdürleri genel müdürler; Yönetici Müsteşar Yardımcılarını, müsteşar yardımcıları, Yönetici Müsteşarı, müsteşarlar kendi aralarında belirtilen kıstaslar içinde seçeceğinden huzursuzluk, haksızlık, adaletsizlik de olmayacaktır.

Burada makam sahipleri için, aktif yöneticilik görevinde olup olmaması o kadar önemli olmayacaktır; çünkü her biri kendi içinde bir kıymet ve değer ifade edecek ve Aktif yöneticilik görevi, bu makam ve mevkilerde süresi dolarak; veya hizmetteki üstün performans, kariyer, liyakat ve diğer yetenek ile hak etmiş, deneyimli, bilgili, aktif, inisiyatif sahibi kişilerin elinde olacak ve ancak onlar seçilebilecektir.

Fabrikada, Kurum içinde, Bakanlıklarda bir şef, bir müdür yardımcısı,  müdür, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı, müsteşar eksildi mi, yerine içlerinden en aktif, en liyakatli, en kariyerli, en performanslı birisi Yönetici Şef, Müdür, Genel Müdür, Müsteşar olacağından aktif olarak göreve geçecek ve hiçbir aksama hiçbir hizmet geri kalmayacaktır.

Buraya hangi genel müdürü atayalım, hangi müsteşarı nereden getirelim gibi aranmalar olmayacak; liyakatsiz, bilgisiz ve adam kayırma ile kimse oralara gelemeyecek ve her yönetici, yine yönetilen ve yöneticiler arasından çıkacak; ve zaten bu unvanda olan ve bu yöneticilik makamına hazır olan kişilerden biri, çuk diye oturarak eksiklik kapatılmış olacaktır…

Böylece ülkede uzman, erbap, usta, cin adamların sayısı da çoğalmış, olacaktır.
Ülkelerine, devletlerine hamleler yaptıran, merdiven atlatan bu Cin adamlardır…

Ülkeleri, çağlar ötesine, ufuklar ötesine yine bu uzman, erbap, usta, Cin adamlar taşıyacaktır… 

İşte, ülkelerin ayakta, dimdik, diri ve canlı kalması, işinin üstadı, uzman, erbap, usta,  Cin adamların varlığı, çokluğu ve zenginliği ile mümkün olacaktır…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder