11 Mart 2014 Salı

AKKIŞLA İLÇESİ- ( 1288/1872 Vergi Kayıtları ) Aslında olduğu gibi Osmanlıca yazılı Vergi Kayıtları Defterinden aşağıya aynen alıyorum. (HAZIRLAYAN: Abdullah Çağrı ELGÜN) Topak Oğlu Hasan Kethüda. Solak Oğlu Hüseyin. (Geniş aile)... Hıdır Oğlu Ali. Elmalı Oğlu Kara Mehmet. Sarı Hüseyin Oğlu Muslu. Tercan Oğlu Mahmut.(geniş aile) Ince Halil Oğlu Ömer. Sırık Oğlu Mehmet. Madak Oğlu Ahmet. Boz bıyık Oğlu Ahmet.(geniş aile) Nazlı Ağa Oğlu Satılmış. Ayvaz Oğlu Yetim Ali. Durmuş Oğlu Ilyas Ağa.(geniş aile) Tevatür Oğlu Abdurrahman. Nazlı Han Oğlu Ibrahim. Hamü Oğlu Mehmet. (geniş aile) Ismail Oğlu Hasan Ali Ağa. Hamza Oğlu Mustafa. El Baki Oğlu Ahmet.(geniş aile) Isa Oğlu Ali. Isa Oğlu Hasan.(geniş.) Ayrı Oğlu Himmet. Avşar Oğlu Mustafa. Himmet Oğlu Himmet. Habip Oğlu Ali. Mürsel Oğlu Hacı Murat. Emir Ağa Oğlu Abdullah. Halil Ibrahim Oğlu Ömer. Uğurlu Oğlu Mehmet. Altın Oğlu Hasan. Bayram Ali Ağa. Karanın Oğlu Mustafa. Isa Kethüda Oğlu Mustafa. Kara Bekir Oğlu Mustafa KETHÜDA Abdül Kadir Oğlu Abbas. Arap Oğlu Hasan. (geniş) Ince Kız Oğlu Ibrahim.(geniş) Tağuz Oğlu Süleyman. Sakallı Süleyman. Mehmet Oğlu Süleyman. Asaf Oğlu Süleyman. Sırık? Oğlu Mehmet.(geniş) Hayran Oğlu Ali Köse Mehmet Oğlu Mustafa. Süleyman Oğlu Hacı Ahmet. Boz Bıyık Oğlu Bekir.(geniş) Merdan Oğlu Hacı Ahmet. Uzun Ağa Oğlu Mehmet Emin Oğlu Ömer. Diller Ali. Gizir Ismail. Deveci Ismail. Kara Oğlu Molla Murat. Ferhat Oğlu Mehmet. Uğurlu Oğlu Ismail Efendi. Uğurlu Oğlu Mustafa (Geniş) Abdülhamit Oğlu Abbas. Kır Ahmet Oğlu Şeyh Mustafa Efendi. Kaleli baş Oğlu Yusuf. Kara Oğlu Hacı Arap(geniş aile) Solak Oğlu Mustafa.(geniş) Abbas KETHÜDA Oğlu Mustafa. Kethüda: Farsça bir kelime olup, Türkçe anlamı Bey veya Yeniçeri Ocağında, Yeniçeri Ağası’ndan sonra gelen en yüksek makamdaki Subay; üçüncü anlamı Zengin kimse ve devlet adamlarının buyruğunda çalışan kimse, Kâhya anlamlarını taşır. Karanın Oğlu Mustafa. Kara Bekir Oğlu Mustafa KETHÜDA Arap Oğlu Hasan. (geniş) Sırık? Oğlu Mehmet.(geniş) Kara Oğlu Molla Murat. Kara Oğlu Hacı Arap(geniş aile) Mektep =Banisi (yapıcısı) Köy halkı. Cami = Banisi Köy halkı. Misafir Hane =Hacı Ali Ağa. Seten =Köy halkının. Hane =111 Değirmen = 4 adet. Ekilebilir arazi =5925 Dönüm.(Tarlalık alan) Oda =Uzun Ağa Oğlu Mehmet. Oda =Uğurlu Oğlu Mehmet Efendi. Oda =Topal Hasan. (Bu odalar evlerden ayrı olarak müstakil yapılar olup misafir ağırlamada kullanılmaktadırlar) Yer Adları: Köy Önü Mezar Üstü Mevkii. Gesi Doğan Mevkii. Mor Akan Ardıç? Çatal Tepe. Balacık Mevkii. Osman Oluğu Deli Ali Çayırı. Mühüklü Öz Çukur Ardıç. Yurtlu Mevkii. Çatal Tepe Mevkii. Gesi Boğan Mevkii. Tuzlu Yurt Mevkii. Kurt Pınarı Mevkii. Kafir Harmanı Mevkii. Ak Yol Mevkii. Cebel Mevkii. Sarı Ağıl Mevkii. Hürsüm Boz Mevkii. Göl Yeri Mevkii. Ala Çam Boğazı Mevkii. Satılmış Oğlu Ağılı Mevkii. Kafir Hanı Mevkii. Acı Pınar Mevkii. Yor Başı Mevkii. Bucak Mevkii Honas Pınarı Honas Pınarı Kafir Harmanı Kuzey Dere. Yerli Çalık Mevkii. Acılı Boğazı. Gani Şeyh Yolu. Maşat Mevkii. Soğur Arkacı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder